Měřící technika

V rámci projektu podpory začínajícím podnikatelům, jsme dokončili projekt ‘Přesná výroba’. V rámci projektu jsme vytvořili samostané měřící pracoviště a vybavily naši dílnu 2D výškoměrem, měřícím stolem a a dalšími přesnými výrobními prostředky.

Dostupné měřící prostředky

  1. 2D výškoměr
  2.  Tvrdoměr
  3. Drsnoměr